Apie mus

Apie mus

UAB Nostrada, įkurta 1998 metais, yra pagrindinė įmonių grupės įmonė, kuri veikia tarptautinėje kelių transporto rinkoje savo prekės ženklu RV Transport.

Bendrovė pradėjo transporto veiklą 1991 metais kaip individuali įmonė ir per 25 veiklos metus užsitarnavo pripažinimą tarp savo partnerių ir klientų.

Kompanija teikia į tarptautinių pervežimų ir susijusias paslaugas savo partneriams per atstovybių tinklą Pabaltijyje, Rusijoje ir Kazachstane.

Siekiant užtikrinti kokybišką servisą partneriams ir klientams, RV Transport komanda vadovaujasi pagrindiniais principais:

  • Lankstus priėjimas ir požiūris ir  į mūsų klientų bei partnerių poreikius
  • Planuotas rezultatas, pasiektas kryptingai dirbant ir nuolat tobulinantis
  • Savalaikė ir tiksli komunikacija

Be tarptautinių pervežimų keliais, įmonių grupė išvystė diversifikuotą paslaugų spektrą klientams ir partneriams: kuro tiekimo paslaugos, techninis parko aptarnavimas, palečių gamyba ir pardavimas, medienos ir biokuro tiekimas, vėjo ir saulės jėgainių parkai.

UAB „NOSTRADA“ POLITIKA

UAB NOSTRADA veiklos sritis – krovinių pervežimas tarptautiniais maršrutais. Didelę dalį pervežamų krovinių sudaro maisto produktai. Taip pat vykdome vaistinių preparatų transportavimą. Mūsų transporto priemonių parkas nuolat atnaujinamas ir plečiamas, kad atitiktų aukščiausius kokybės, aplinkos apsaugos, maisto saugos ir Gairių dėl žmonėms skirtų vaistų geros platinimo praktikos reikalavimus.

UAB NOSTRADA pagrindinis principas – laiku ir saugiai pristatyti krovinį.

Siekdami efektyviau organizuoti veiklą UAB NOSTRADA įdiegė Kokybės, aplinkos apsaugos, maisto

saugos vadybos sistemą atitinkančią standartų ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000 ir Gairių dėl žmonėms skirtų vaistų geros platinimo praktikos reikalavimus.

Svarbiausi UAB NOSTRADA prioritetai yra klientų lūkesčių ir poreikių patenkinimas, aplinkos tausojimas ir saugus maisto produktų, vaistinių preparatų bei kitų krovinių pervežimas.

UAB NOSTRADA sėkmės garantas – darbuotojų profesionalumas ir jų atsakomybė už bendrovės prisiimtus įsipareigojimus.

UAB NOSTRADA, siekdama optimaliai panaudoti ir didinti turimą darbuotojų potencialą, sistemingai kelia darbuotojų kvalifikaciją bei sudaro tinkamas ir saugias darbo sąlygas.

Kiekvienais metais UAB NOSTRADA užsibrėžia kokybės, aplinkos apsaugos, maisto saugos ir žmonėms skirtų vaistų geros platinimo praktikos tikslus ir stengiasi juos įgyvendinti.

UAB NOSTRADA savo Klientams įsipareigoja:

  • prisiimti visą atsakomybę už savo įsipareigojimų įvykdymą;
  • laikytis visų jos veiklai taikomų teisinių ir kitų reikalavimų, kuriuos įmonė prisiima;
  • nuolat gerinti įdiegtų vadybos sistemos rezultatyvumą;
  • mažinti vykdomos veiklos poveikį aplinkai, įgyvendinant pažangius aplinkos apsaugos veiksnius, taikant prevencines priemones;
  • pervežti maisto produktus neįtakojant jų maisto saugos ir kokybės;
  • pervežti tik kokybiškus ir registruotus ar kitais teisės aktais leistus vartoti vaistus, užtikrinant tinkamas vaistų laikymo sąlygas jų transportavimo metu, nepakenkiant jų kokybei ir pakuotės patikimumui.

Sertifikatai ir įvertinimai


Nostrada Siegel_TIC_9001.
Nostrada Siegel_TIC_14001.
Nostrada Siegel_TIC_22000
logo_sl_2014_en