Žemaitės g. 96E, LT-76196, ŠIAULIAI

Nostrada politika

VADYBOS SISTEMOS POLITIKA

UAB NOSTRADA veiklos sritis – krovinių pervežimas tarptautiniais maršrutais.
Didelę dalį pervežamų krovinių sudaro maisto produktai, vykdome vaistinių preparatų transportavimą. Mūsų transporto priemonių parkas nuolat atnaujinamas ir plečiamas, kad atitiktų aukščiausius kokybės, aplinkos apsaugos, maisto saugos, energijos naudojimo ir Gairių dėl žmonėms skirtų vaistų geros platinimo praktikos reikalavimus.

UAB NOSTRADA pagrindinis principas – laiku ir saugiai pristatyti krovinį.
MISIJA – taikant lankstų požiūrį puoselėti ilgalaikę partnerystę. Optimizuoti veiklą, išlaikant aukščiausios kokybės standartus.
VIZIJA – siekiame, kad klientui būtume patogus pasirinkimas, kaip patikimas partneris, galintis suteikti aukščiausios kokybės pervežimo paslaugas ir plačią logistiką.
VERTYBĖS – patikimumas, lankstumas, komunikacija

Siekdami įgyvendinti užsibrėžtus tikslus ir užtikrinti vertybių palaikymą UAB NOSTRADA įdiegė Kokybės, aplinkos apsaugos, maisto saugos ir energijos naudojimo vadybos sistemą atitinkančią standartų ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000, ISO 50001 ir Gairių dėl žmonėms skirtų vaistų geros platinimo praktikos reikalavimus.
Vadovaudamiesi vertybėmis ir siekdami patenkinti suinteresuotų šalių lūkesčius ir poreikius, tausoti aplinką ir užtikrinti energetinį efektyvumą, bei saugų maisto produktų, vaistinių preparatų bei kitų krovinių pervežimą kiekvienais metais užsibrėžia vadybos sistemos tikslus ir stengiasi juos įgyvendinti.

UAB NOSTRADA įsipareigoja:
• prisiimti visą atsakomybę už savo įsipareigojimų įvykdymą;
• sudaryti saugias ir tinkamas darbo sąlygas;
• skirti išteklius darbuotojų kompetencijos ir kvalifikacijos kėlimui;
• laikytis visų jos veiklai taikomų teisinių ir kitų reikalavimų, kuriuos įmonė prisiima;
• nuolat gerinti vadybos sistemos rezultatyvumą ir aplinkosaugos ir energetinį efektyvumą;
• mažinti vykdomos veiklos poveikį aplinkai, įgyvendinant pažangius aplinkos apsaugos veiksnius, prioritetu laikant taršos prevencijos priemones;
• vykdyti duomenų monitoringą siekiant adekvataus vertinimo ir išteklių priskyrimo sėkmingam užduočių vykdymui, o taip pat užtikrinant nuolatinį vadybos sistemą gerinimą;
• remti energiją ir gamtos išteklius tausojančių produktų ir paslaugų pirkimą;
• pervežti maisto produktus neįtakojant jų maisto saugos ir kokybės;
• pervežti tik kokybiškus ir registruotus ar kitais teisės aktais leistus vartoti vaistus, užtikrinant tinkamas vaistų laikymo sąlygas jų transportavimo metu, nepakenkiant jų kokybei ir pakuotės patikimumui.

Direktorius
Egidijus Švėgžda
2022-05-03

.