Žemaitės g. 96E, LT-76196, ŠIAULIAI

Nostrada politika

UAB “NOSTRADA” VERTYBĖS IR ILGALAIKIAI TIKSLAI (POLITIKA).

UAB NOSTRADA veiklos sritis – krovinių pervežimas tarptautiniais maršrutais. Didelę dalį pervežamų krovinių sudaro maisto produktai. Taip pat vykdome vaistinių preparatų transportavimą. Mūsų transporto priemonių parkas nuolat atnaujinamas ir plečiamas, kad atitiktų aukščiausius kokybės, aplinkos apsaugos, maisto saugos ir Gairių dėl žmonėms skirtų vaistų geros platinimo praktikos reikalavimus.

UAB NOSTRADA pagrindinis principas – laiku ir saugiai pristatyti krovinį.

Siekdami efektyviau organizuoti veiklą UAB NOSTRADA įdiegė Kokybės, aplinkos apsaugos, maisto

saugos vadybos sistemą atitinkančią standartų ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000 ir Gairių dėl žmonėms skirtų vaistų geros platinimo praktikos reikalavimus.

Svarbiausi UAB NOSTRADA prioritetai yra klientų lūkesčių ir poreikių patenkinimas, aplinkos tausojimas ir saugus maisto produktų, vaistinių preparatų bei kitų krovinių pervežimas.

UAB NOSTRADA sėkmės garantas – darbuotojų profesionalumas ir jų atsakomybė už bendrovės prisiimtus įsipareigojimus.

UAB NOSTRADA, siekiant optimaliai panaudoti ir didinti turimą darbuotojų potencialą, sistemingai kelia darbuotojų kvalifikaciją bei sudaro tinkamas ir saugias darbo sąlygas.

Kiekvienais metais UAB NOSTRADA užsibrėžia kokybės, aplinkos apsaugos, maisto saugos ir žmonėms skirtų vaistų geros platinimo praktikos tikslus ir stengiasi juos įgyvendinti.

UAB NOSTRADA įsipareigoja:

· prisiimti visą atsakomybę už savo įsipareigojimų įvykdymą;

· laikytis visų jos veiklai taikomų teisinių ir kitų reikalavimų, kuriuos įmonė prisiima;

· nuolat gerinti įdiegtų vadybos sistemos rezultatyvumą;

· mažinti vykdomos veiklos poveikį aplinkai, įgyvendinant pažangius aplinkos apsaugos veiksnius, taikant prevencines priemones;

· pervežti maisto produktus neįtakojant jų maisto saugos ir kokybės;

· pervežti tik kokybiškus ir registruotus ar kitais teisės aktais leistus vartoti vaistus, užtikrinant tinkamas vaistų laikymo sąlygas jų transportavimo metu, nepakenkiant jų kokybei ir pakuotės patikimumui.

Direktorius Egidijus Švėgžda

2019-08-27