Žemaitės g. 96E, LT-76196, ŠIAULIAI

RVT logistika politika

UAB “ RVT Logistika ” VERTYBĖS IR ILGALAIKIAI TIKSLAI (POLITIKA).

UAB „RVT Logistika“ veiklos sritis – krovinių ekspedijavimas ir logistika.

Laiku ir saugiai – pagrindinis mūsų principas.

Siekdami efektyviau organizuoti veiklą įdiegėme Kokybės ir aplinkos vadybos sistemą atitinkančią standartų ISO 9001 ir ISO 14001 reikalavimus.

Svarbiausi Bendrovės prioritetai yra klientų lūkesčių ir poreikių patenkinimas, aplinkos tausojimas ir saugus krovinių pervežimas.

Mūsų sėkmės garantas – darbuotojų profesionalumas ir jų atsakomybė už bendrovės prisiimtus įsipareigojimus. Numatyta sistemingai kelti darbuotojų kvalifikaciją, sudaryti tinkamas ir saugias darbo sąlygas, siekiant optimaliai panaudoti ir didinti turimą darbuotojų potencialą.

Kiekvienais metais bendrovė užsibrėžia kokybės ir aplinkosaugos tikslus ir stengiasi juos įgyvendinti.

UAB „RVT Logistika“ įsipareigoja:

· Laikytis įdiegtos kokybės ir aplinkos vadybos sistemos, standartų, taikomų aplinkos apsaugos teisės aktų ir kitų reikalavimų;

· Nuolat gerinti vadybos sistemos rezultatyvumą;

· Saugoti aplinką ir laikytis aplinkos taršos prevencijos principų;

· Skirti visus reikalingus išteklius vadybos sistemos efektyviam funkcionavimui.

Direktorius Šarūnas Jankauskas

2019-11-18