Žemaitės g. 96E, LT-76196, ŠIAULIAI

UAB “NOSTRADA” SAUGUMO POLITIKA

UAB NOSTRADA veiklos sritis – krovinių pervežimas tarptautiniais maršrutais.

UAB NOSTRADA pagrindinis principas – laiku ir saugiai pristatyti krovinį.

Siekdami užtikrinti saugų klientų krovinių vežimą UAB NOSTRADA įdiegė Tarptautinės Krovinių apsaugos asociacijos Trucking Security Requirements (TSR) standarto reikalavimus.

UAB NOSTRADA įsipareigoja:

· valdymo sistemų ir fizinės saugos priemonėmis užtikrinti saugų ir savalaikį krovinių pervežimą;

· tikrinti naudojamas, saugumą užtikrinančias, technologijas;

· vertinti krovinių pervežimo rizikas, politiką, saugumo užtikrinimo procedūras;

· partnerius rinktis atsakingai, bendradarbiauti tik su tais, kurių paslaugos atitinka mūsų keliamus saugumo reikalavimus;

· nustatytu periodiškumu organizuoti ir vykdyti praktinius darbuotojų mokymus taip kaip reikalauja Trucking Security Requirements (TSR) standartas.

Atitikimą Trucking Security Requirements (TSR) standarto reikalavimams UAB NOSTRADA tikrina vidaus ir nepriklausomų išorės auditų metu. Gautus rezultatus UAB NOSTRADA naudoja ir ateityje efektyviai naudos priimant svarbius, su saugiu krovinių pervežimu susijusius sprendimus.